محدودیت ۴۸ ساعته برای پذیرش کامیون‌ها در گمرک گوربلاغ
ترکیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر محدودیت ۴۸ ساعته برای پذیرش کامیون‌ها در گمرک گوربلاغ
ترکیه
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از از گمرک ایران، بنا بر اعلام گمرک ترکیه، به دلیل جابه‌جایی ساختمان گمرک «گوربلاغ» ترکیه (گمرک مقابل بازرگان ایران در آذربایجان غربی) و انجام طرح‌های عمرانی، پذیرش کامیون‌ها در این گمرک مرزی به مدت دو روز با محدودیت همراه خواهد بود.بر اساس این گزارش، باتوجه به پیگیری‌های انجام شده و قول مساعد طرف ترکیه‌ای، پس از ۴۸ ساعت روند پذیرش کامیون‌ها از طرف گمرک «گوربلاغ» ترکیه افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم از خبر محدودیت ۴۸ ساعته برای پذیرش کامیون‌ها در گمرک گوربلاغ
ترکیه
راضی بوده باشید.

محدودیت ۴۸ ساعته برای پذیرش کامیون‌ها در گمرک گوربلاغ
ترکیه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۰ ۰۲:۳۷:۴۳