مجوز ۴ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت الله بروجردی
اخذ شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مجوز ۴ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت الله بروجردی
اخذ شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، مجوز ایجاد چهار رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی اخذ شد.
این چهار رشته شامل زبان‌شناسی گرایش حقوقی، علوم سیاسی گرایش دیپلماسی و سازمان‌های بین الملل، مطالعات قرآن و حدیث گرایش معارف قرآن و مهندسی برق گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی هستند
این رشته‌ها از سوی دفتر گسترش وزارت علوم صادر شده و در دفترچه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ درج شده است. امیدوارم از خبر مجوز ۴ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت الله بروجردی
اخذ شد
راضی بوده باشید.

مجوز ۴ رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آیت الله بروجردی
اخذ شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۸ ۰۲:۳۹:۰۷