مبارزه خردسالان البرزی بر روی شیهاپ جانگ انتخابی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مبارزه خردسالان البرزی بر روی شیهاپ جانگ انتخابی به گزارش سوالات شرعی و احکام، رقابت‌های انتخابی مرحله دوم خردسالان در بخش دختران جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور روز چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه در خانه تکواندو به مرحله اجرا رسید.
۵۲ هوگوپوش البرزی بر روی دو شیهاپ جانگ رودرروی یکدیگر قرار گرفتند تا مجوز حضور در اردوی تیم منتخب استان را به دست آورند، اسامی سکونشینان خردسال در اوزان مختلف بدین ترتیب است:
وزن اول
۱- آیناز سوری
وزن دوم
۱- نگین مهدیان ۲- زینب آقازاده ۳- مهدیس حسینی، سارینا چواری
وزن سوم
۱- یسنا محمدی ۲- آیدا رمضان زاده ۳- ماهک نظری، ملیکا جدیدی
وزن چهارم
۱- ثنا بابائی نژاد ۲- سارینا سادات افروغ ۳- آوین ساروئی، نازنین زهرا بیرامی
وزن پنجم
۱- هلیا بیات
وزن ششم
۱- ثنا دانیالی ۲- الیسا موسوی ۳- آتریسا کلهری، کوثر بهروزیه
وزن هفتم
۱- هستی سادات کرد ۲- یلدا گودرزی ۳- مهناز منتظری، نگین ابراهیمی
وزن هشتم
۱- هستی صالحی ۲- رنا کعبی پور ۳- سنا انصاری، فاطمه نیکویی نژاد
وزن دهم
۱-پ رنیان احمد زاده ۲- آسنا سلیم زاده ۳- ستاره شاهمرادی امیدوارم از خبر مبارزه خردسالان البرزی بر روی شیهاپ جانگ انتخابی راضی بوده باشید.

مبارزه خردسالان البرزی بر روی شیهاپ جانگ انتخابی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۱ ۰۲:۴۲:۲۷