مبارزه بیولوژیک علیه آفات در ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی
بروجرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مبارزه بیولوژیک علیه آفات در ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی
بروجرد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، اولین مرحله طرح جدید مبارزه بیولوژیک علیه آفات گوجه‌فرنگی با به‌کارگیری تلفیقی عوامل مفید ازجمله زنبور «تریکوگراما»، زنبور «براکون» و حشره‌کش B.T در سطح ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی شهرستان بروجرد انجام شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیک و نحوه کاربرد حشره‌کش بیولوژیک B.T نیز برای آشنایی هرچه بیشتر بهره‌برداران قبل از اجرای عملیات رهاسازی برگزار شد.
‌ امیدوارم از خبر مبارزه بیولوژیک علیه آفات در ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی
بروجرد
راضی بوده باشید.

مبارزه بیولوژیک علیه آفات در ۴۰۰ هکتار از مزارع گوجه‌فرنگی
بروجرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۰ ۰۲:۴۲:۲۸