مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه ساخت و ساز در خوزستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه ساخت و ساز در خوزستان به گزارش خبرنگار سایت احکام، شاهین مستوفی پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان و میزان مطالبه مالیاتی از آنان اظهار کرد: متعاقب دریافت گزارش سامانه سوت‌زنی مبنی بر فرار مالیاتی شرکت‌های سازنده مسکن در این استان و با توجه به وجود اطلاعات مربوط به میزان فعالیت این اشخاص در سازمان نظام مهندسی استان مذکور و نبود همکاری کامل آن مجموعه، انجام بازرسی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک به‌دست آمده از بازرسی انجام شده، مشخص شده حق‌الزحمه واقعی ۵۷۳ مجری ذیصلاح ساختمان در خوزستان از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ قریب به ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده اما درآمد ابرازی آنها در اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی بسیار کمتر از این مبالغ اعلام شده بود.
مستوفی گفت: با عنایت به مستندات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، بالغ بر سه هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در اوراق مطالبه و تشخیص صادره، از مودیان مذکور مورد مطالبه قرار گرفته است. امیدوارم از خبر مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه ساخت و ساز در خوزستان راضی بوده باشید.

مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه ساخت و ساز در خوزستان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۰ ۰۲:۴۳:۱۰