مالی، نیجر و بورکینافاسو «ائتلاف نظامی» جدید تشکیل
دادند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مالی، نیجر و بورکینافاسو «ائتلاف نظامی» جدید تشکیل
دادند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از اسپوتنیک، سه کشور ساحل غرب آفریقای، مالی، نیجر و بورکینافاسو، با امضای پیمانی امنیتی اعلام کردند که در صورت وقوع هرگونه «شورش یا تجاوز خارجی» از همدیگر دفاع خواهند کرد.
بر پایه این گزارش، «عاصمی گویتا» رئیس‌جمهوری موقت مالی روز شنبه در حساب شخص خود در ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که سه کشور با امضای «پیمان لیپتاکو-گورما» ائتلاف نظامی جدیدی را با هدف دفاع جمعی و کمک‌های متقابل میان اعضا تشکیل داده‌اند.
کودتای اخیر در نیجر باعث ایجاد شکاف بیشتر میان این سه کشور و کشورهای بلوک منطقه‌ای، یعنی جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا (اکواس) شد که تهدید کرده است؛ برای بازگرداندن حاکمیت قانون اساسی در این کشور از زور استفاده می‌کند.
مالی و بورکینافاسو در این پیمان امنیتی و نظامی وعده داده‌اند که در صورت حمله نظامی به نیجر به کمک آن بیایند.
طبق مفاد این پیمان موسوم به اتحاد کشورهای ساحل، «هر گونه حمله نظامی به حاکمیت و تمامیت ارضی یک یا چند طرف قرارداد، تجاوز به طرف‌های دیگر محسوب می‌شود.»
روابط بین فرانسه و سه کشور آفریقایی پس از کودتا به تیرگی گراییده است.
فرانسه مجبور شده است نیروهای خود را از مالی و بورکینافاسو خارج کند و مناسباتش با حکومت نظامی که قدرت را در نیجر در دست دارد، رو به تنش گراییده است.
فرانسه از به رسمیت‌شناختن اقتدار حکومت نظامی امتناع کرده است. امیدوارم از خبر مالی، نیجر و بورکینافاسو «ائتلاف نظامی» جدید تشکیل
دادند
راضی بوده باشید.

مالی، نیجر و بورکینافاسو «ائتلاف نظامی» جدید تشکیل
دادند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۷ ۰۲:۳۹:۳۱