ماجرای فوت منصوره سگوند چه بود؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ماجرای فوت منصوره سگوند چه بود؟ رئیس کل دادگستری ایلام گفت: علت فوت مرحومه منصوره سگوند، ایست قلبی بوده است؛متوفی تحت هیچ عنوان به مراجع انتظامی، قضایی یا نظامی و امنیتی احضار نشده و پرونده قضایی نداشته است. امیدوارم از خبر ماجرای فوت منصوره سگوند چه بود؟ راضی بوده باشید.

ماجرای فوت منصوره سگوند چه بود؟  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۶ ۰۲:۳۸:۵۶