لزوم حفظ تنوع خاک در استان بوشهر/ آلاینده‌ها افزایش
یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لزوم حفظ تنوع خاک در استان بوشهر/ آلاینده‌ها افزایش
یافت
به گزارش خبرنگار سایت احکام، کبری توکلی عصر پنجشنبه در مراسم روز جهانی خاک در دانشکده کشاورزی دشتستان ضمن گرامیداشت روز جهانی خاک اظهار داشت: در زمینه فرسایش خاک نسبت به دنیا وضعیت خوبی نداریم و میزان فرسایش خاک در ایران سه برابر میانگین جهانی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در حقیقت هدف از برگزاری برنامه‌های روز جهانی خاک، افزایش آگاهی و حمایت اجتماعی و ایجاد فرهنگ حفاظت از خاک در سنین پایین جامعه است.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی در برنامه چند ساله از امسال برنامه هزار هکتار کشاورزی حفاظتی را با کمیته‌ای متشکل از محیط زیست استان بوشهر و اداره کل منابع طبیعی برنامه ریزی خواهد کرد که با جدیت در سطوح آبی و دیم استان اجرایی می‌شود.
وی بیان کرد: در استان بوشهر با داشتن مناطق ویژه پتروشیمی و نفتی در مناطق شمالی و جنوبی آلاینده‌ها در آب و خاک افزایش داشته است.
وی گفت: مزیت نسبی گوجه خارج از فصل و کشت در زیر پلاستیک عوامل آلودگی خاک و فرسایش خواهد بود و کشت جالیز در زیر پلاستیک که هم به آب و هم خاک آسیب شدید وارد می‌کند و بی رحمانه باعث فرسایش می‌شویم.
وی یادآور شد: چند عامل محدود کننده دیگر در خاک از جمله فرسایش بادی، آبی، تغییر کاربری، آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک، آبخیزداری و آبخوان‌داری در کاهش حاصلخیزی این عنصر ارزشمند و تجدید ناپزیر تأثیرگذار است.
وی یادآور شد: با توجه به وابستگی غذایی بیش از ۹۵ درصد بطور مستقیم به خاک پس لازم است که در حفظ این منابع کوشا باشیم و وظیفه تمام مسؤلین دولتی و محققین و کارشناسان محیط زیست و تولیدکنندگان و مردم برنامه ریزی در این امر است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: چاره‌ای جز داشتن برنامه نیست و تنوع زیستی، کشاورزی حفاظتی، جلوگیری از فرسایش، افزایش ماده آلی و مدیریت پایدار خاک و آلودگی زدایی خاک‌های آلوده با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله موضوعاتی است که در قانون برای حفاظت از خاک آمده است.
وی گفت: نباید اجازه دهیم تنوع زیستی و گونه‌ای خاک از بین برود، تجمیع دانش به صورت بومی را در تنوع زیستی سرمایه گذاری کنیم، خاک سالم، زندگی سالم، انسانی سالم با تنوع زیستی خاک امکان پذیر است.
وی گفت: ۴۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی داریم که ۳۱۵ هزار هکتار مستعد کشاورزی است و با فرسایش خاک سالانه این تناسب نیز از دست خواهد رفت. امیدوارم از خبر لزوم حفظ تنوع خاک در استان بوشهر/ آلاینده‌ها افزایش
یافت
راضی بوده باشید.

لزوم حفظ تنوع خاک در استان بوشهر/ آلاینده‌ها افزایش
یافت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۶ ۰۲:۳۷:۵۱