لزوم جلوگیری از تاخت و تاز سودجویان در اراضی کشاورزی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لزوم جلوگیری از تاخت و تاز سودجویان در اراضی کشاورزی به گزارش خبرنگار سایت احکام، محمد جعفری در جمع اعضای شوراهای منطقه پیشکوه شهرستان تفت اظهار داشت: شورای روستاها به عنوان بازوی توانمند و وکیل مردم می‌توانند همکاری مؤثری با جهاد کشاورزی در حفظ و نگهداری اراضی باغی و زراعی خارج از محدوده و حریم روستا داشته باشند.
وی افزود: در سال گذشته ۲۴۵ مورد شناسایی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی در شهرستان تفت داشته ایم و اجرای این تبصره رسالت اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است.
جعفری با بیان اینکه یگان حفاظت از اراضی کشاورزی اقدامات بسیار خوبی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی شهرستان انجام داده است، بیان کرد: مشارکت مردمی از طریق تماس با سامانه ۱۳۱ و ارائه گزارش تخلفاتی در رابطه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز زمین‌های کشاورزی توسط سودجویان، بسیار تاثیرگذار بوده است. امیدوارم از خبر لزوم جلوگیری از تاخت و تاز سودجویان در اراضی کشاورزی راضی بوده باشید.

لزوم جلوگیری از تاخت و تاز سودجویان در اراضی کشاورزی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۷ ۰۲:۴۲:۲۳