لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی در بوشهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی در بوشهر به گزارش خبرنگار سایت احکام، صالح رحیمی چهارشنبه‌شب در بازدید از مدارس در حال ساخت شهرستان بوشهر اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز توجه بیشتری به مشارکت بیشتر در ساخت مراکز آموزشی در شهرستان بوشهر داشته باشند.
وی با تاکید بر ایجاد و گسترش کانون‌های علم و دانش و امر مقدس مدرسه سازی بیان کرد: اجرا و اتمام این پروژه‌ها، زمینه آغاز حرکت‌های جدیدی در احداث مدارس در شهرستان باشد.
رحیمی افزود: یکی از خواسته‌ها و نیازهای اصلی دانش آموزان امکان استفاده از فضاهای مناسب آموزشی است که باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر نیز ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خیرین مدرسه ساز در امر مقدس مدرسه سازی افزود: خیرین نیک‌اندیش شهرستان با مشارکت اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استان برای بازسازی مدارس فرسوده این شهرستان هم افزایی و هماهنگی خوبی در روند بازسازی و نوسازی مدارس دارند.
وی افزود: محیط و فضای آموزشی که دارای کیفیت و استانداردهای خوبی باشد نقش بسزایی را در تربیت و پرورش دانش آموزان خواهد داشت.
سروش ادامه داد: ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش و پرورش از اهداف اصلی ما در شهرستان است و امیدوارم با همکاری و هماهنگی خیرین و اداره کل نوسازی مدارس استان اقدامات مؤثر و قابل قبولی را در حوزه آموزش و پرورش انجام دهیم. امیدوارم از خبر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی در بوشهر راضی بوده باشید.

لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی در بوشهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۰ ۰۲:۳۹:۳۲