لزوم آشنایی جوانان و نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان دفاع
مقدس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لزوم آشنایی جوانان و نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان دفاع
مقدس
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی موحدی چهارشنبه‌شب در همایش تجلیل از دست اندرکاران اردوهای راهیان در استان بوشهر اظهار داشت: برگزاری اردوهای راهیان نور از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر راهیان نور را مصداق عملی جهاد تبیین دانست و تصریح کرد: جهاد تبیین یعنی اینکه نباید اجازه داد جای جلاد و شهید عوض شود.
موحدی بیان کرد: فرهنگ جهاد و شهادت در کاروان راهیان نور تبیین شده و آشنایی جوانان و نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس ضروری است.
در پایان این مراسم از دست اندرکاران برگزاری اردوهای راهیان نور در استان بوشهر با اهدا لوحی تقدیر به عمل آمد. امیدوارم از خبر لزوم آشنایی جوانان و نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان دفاع
مقدس
راضی بوده باشید.

لزوم آشنایی جوانان و نوجوانان با رشادت‌های رزمندگان دفاع
مقدس  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۰ ۰۲:۳۹:۲۶