لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم
صهیونیستی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم
صهیونیستی
حزب الله لبنان امروز صبح پهپاد هرمس-۴۵۰ را با پرتاب موشکی ضدهوایی سرنگون کرد. ویدئویی از این عملیات همراه با معرفی مشخصات این پهپاد را با ترجمه آخرین خبر تماشا کنید. امیدوارم از خبر لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم
صهیونیستی
راضی بوده باشید.

لحظه هدف قرار دادن و ساقط کردن پهپاد هرمس رژیم
صهیونیستی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۹ ۰۲:۳۸:۵۲