لحظه هدف قراردادن نیروهای اشغالگر توسط تک تیراندازان
مقاومت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لحظه هدف قراردادن نیروهای اشغالگر توسط تک تیراندازان
مقاومت
صحنه‌هایی از هدف قرار دادن نیروهای اشغالگر صهیونیستی در شرق شجاعیه در شهر غزه توسط تک‌تیراندازان گروهان‌های قدس را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر لحظه هدف قراردادن نیروهای اشغالگر توسط تک تیراندازان
مقاومت
راضی بوده باشید.

لحظه هدف قراردادن نیروهای اشغالگر توسط تک تیراندازان
مقاومت  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۴ ۰۲:۴۰:۰۰