لحظات نفس‌گیر مقابله با تروریست‌ها و آزادی گروگان‌ها در
چابهار

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لحظات نفس‌گیر مقابله با تروریست‌ها و آزادی گروگان‌ها در
چابهار
حضور میدانی سردار احمد شفائی فرمانده سپاه سلمان سیستان سیستان بلوچستان در لحظات نفس‌گیر مقابله با تروریست‌ها و آزادی گروگان‌ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر لحظات نفس‌گیر مقابله با تروریست‌ها و آزادی گروگان‌ها در
چابهار
راضی بوده باشید.

لحظات نفس‌گیر مقابله با تروریست‌ها و آزادی گروگان‌ها در
چابهار  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۵ ۰۲:۵۱:۰۸