لبنان هرگونه امتیازدهی در موضوع ترسیم مرزهای دریایی را رد
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لبنان هرگونه امتیازدهی در موضوع ترسیم مرزهای دریایی را رد
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روسیا الیوم، دفتر رسانه ای ریاست جمهوری لبنان روز جمعه با صدور بیانیه ای هرگونه امتیازدهی در موضوع ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.
دفتر رسانه ای ریاست جمهوری لبنان همچنین افزود آنچه در خصوص ترسیم مرزهای دریایی به دست آمد نتیجه وحدت موضع ملی و مذاکرات سخت و دشوار از سوی تیم مذاکره کننده لبنانی بود.
در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده است که این کشور در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی هیچ گونه امتیازاتی نداده است و تسلیم هیچ گونه چانه زنی یا معامله و خواست کشورهای بیگانه نشد و ادعاها در این خصوص صحت ندارد.
این بیانیه می افزاید: هر آنچه خلاف این منتشر می شود افترا و تحلیل هایی است که با واقعیت انطباق ندارد و باعث شرم است که این مواضع از سوی کسانی صادر می شود که باید در کنار دولت و مسئولان بایستند چرا که موضوع ترسیم مرزهای دریایی یک دستاورد ملی و برای مردم است نه شخص یا طرف یا حزب یا هر کشور خارجی.
در این بیانیه آمده است که ریاست جمهوری لبنان امیدوار است این شیوه در اهانت به کرامت و حاکمیت ملی و این ادعا که مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی نتیجه تصمیمات خارجی از سوی کشورهای دیگر است متوقف گردد.
این در حالی است که «الیاس بوصعب» مذاکره کننده ارشد لبنان در پرونده ترسیم مرز دریایی با رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به جدیدترین تحول رخ داده در این زمینه اشاره کرد.
وی افزود که آموس هوکشتاین میانجی گر آمریکایی پرونده ترسیم مرز دریایی هفته آتی با نسخه ای از توافقنامه ترسیم مرز دریایی لبنان با رژیم صهیونیستی به بیروت می آید تا مسئولان لبنانی آنرا امضا کنند. امیدوارم از خبر لبنان هرگونه امتیازدهی در موضوع ترسیم مرزهای دریایی را رد
کرد
راضی بوده باشید.

لبنان هرگونه امتیازدهی در موضوع ترسیم مرزهای دریایی را رد
کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۲ ۰۲:۳۶:۵۲