قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، دریاچه نمک قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید.
زمین لرزه اول ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه و به بزرگی ۴ ریشتر بود و زمین لرزه دوم ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه اتفاق افتاد که ۴.۱ ریشتر بود.
گفتنی است هر دو زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ دادند. امیدوارم از خبر قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید راضی بوده باشید.

قم در کمتر از دو ساعت دو بار لرزید  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۶ ۰۲:۳۹:۲۸