قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین
زهرا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین
زهرا
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی همت زاده از قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین زهرا خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در راستای ۴ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یک مورد حکم قطعیت یافته قضائی است که در اراضی کشاورزی روستاهای چنار، ولی آباد و قشلاق امین آباد بخش مرکزی شهرستان بویین زهرا قلع و قمع شده است.
وی افزود: این قلع و قمع ها که شامب دیوار کشی بوده تخریب و بیش از ۱۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا یادآور شد: این عملیات با حضور نماینده دادگاه، نیروی انتظامی، مدیریت جهاد کشاورزی و اداره امور اراضی شهرستان بویین زهرا و با همکاری اداره راهداری بوئین زهرا اجرا شده است. امیدوارم از خبر قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین
زهرا
راضی بوده باشید.

قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوئین
زهرا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۹:۵۹