قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان
تاکستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان
تاکستان
به گزارش سوالات شرعی و احکام علیرضا طاهرخانی از قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان خبر داد و اظهار کرد: با قلع و قمع این بناهای غیرمجاز بالغ بر ۱۰۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر تاکستان حد شمالی کمربندی تاکستان به چرخه تولید بازگشت.
وی افزود: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شده است.
طاهرخانی یادآور شد: این ساخت و سازهای غیر مجاز شامل اطاق کارگری و دیوارکشی بوده که با حضور کلانتری، شهرداری و امور اراضی این شهرستان اجرا شده است. امیدوارم از خبر قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان
تاکستان
راضی بوده باشید.

قلع و قمع ۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان
تاکستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۱ ۰۲:۳۷:۵۶