قرآن کریم با قدمت ۸۶۰ ساله به آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر قرآن کریم با قدمت ۸۶۰ ساله به آستان قدس رضوی اهدا شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، ابوالفضل حسن آبادی، مدیر امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در مورد قرآن کریم با قدمت ۸۶۰ ساله اظهار کرد: این قرآن نفیس که کاتب آن نامشخص است به خط نسخ سبک یاقوت مستعصمی، کتابت شده است.
مدیر امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی ادامه داد: تمامی صفحات این قرآن نفیس دارای تذهیب است و سرفصل هر سوره کتیبه دار و زراندود است که نوع تذهیب آن، متعلق به مکتب هرات است.
وی گفت: مرحوم حجت الاسلام حاج سید محمد مرتضوی طباطبایی که در اصفهان می زیسته است را واقف این اثر ارزشمند معرفی کرد.
سید موسی مرتضوی طباطبایی، فرزند واقف نیز اظهار کرد: این قرآن خاندانی، بیش از ۲۰ نسل در خاندان مرتضوی که در ۴۲ نسل گذشته به امیر المومنین علی (ع) منتسب می‌شوند، دست به دست شده است.
وی تصریح کرد: پدر، داخل قرآن نوشتند و سایت احکام کردند که برای حفظ قرآن، این اثر وقف آستان قدس رضوی شود و لذا با توجه به اینکه عمل به وصیت واجب است، دینی گردن ما بود و توفیقی نصیب شد تا اجرا کننده وصیت پدر باشیم. امیدوارم از خبر قرآن کریم با قدمت ۸۶۰ ساله به آستان قدس رضوی اهدا شد راضی بوده باشید.

قرآن کریم با قدمت ۸۶۰ ساله به آستان قدس رضوی اهدا شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۴ ۰۲:۴۳:۵۴