فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسوولان
نظام

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسوولان
نظام
فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ(شعرا ۶۱-۶۲)
*
*
*
هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: «ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم!»
(موسی) گفت: «چنین نیست! یقیناً پروردگارم با من است، بزودی مرا هدایت خواهد کرد!»
*
*
*
چون هر دو دسته یکدگر را/ دیدند اندر راه بر پای/
گفتند پس یاران موسی/در دام افتادیم این‌جای/
موسی بگفتا نیست این‌سان/ با من بُوَد پروردگارم/
زود است تا راهم نماید/تا خود چه باشد راه و کارم امیدوارم از خبر فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسوولان
نظام
راضی بوده باشید.

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسوولان
نظام  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۴ ۰۲:۳۸:۴۲