فیلم «پرواز ۱۷۵» با بودجه شخصی ساخته شده است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم «پرواز ۱۷۵» با بودجه شخصی ساخته شده است محمدحسین حقیقت کارگردان فیلم «پرواز ۱۷۵» گفت: بعضی از دوستان نسبت به این فیلم کم لطفی کردند و بیان کردند که مشخص است این فیلم مستقل نیست و به جایی وصل است. امیدوارم از خبر فیلم «پرواز ۱۷۵» با بودجه شخصی ساخته شده است راضی بوده باشید.

فیلم «پرواز ۱۷۵» با بودجه شخصی ساخته شده است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۳ ۰۲:۳۹:۳۱