فیلم هدف قرار دادن سربازان ارتش صهیونیستی در شهرک
دوویو

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم هدف قرار دادن سربازان ارتش صهیونیستی در شهرک
دوویو
صحنه‌هایی از هدف قرار دادن سربازان ارتش صهیونیستی توسط مقاومت اسلامی در مزارع شهرک دوویو در مرز لبنان و فلسطین را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر فیلم هدف قرار دادن سربازان ارتش صهیونیستی در شهرک
دوویو
راضی بوده باشید.

فیلم هدف قرار دادن سربازان ارتش صهیونیستی در شهرک
دوویو  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۷ ۰۲:۳۸:۳۵