فیلم مراحل آماده‌سازی عملیات وعده صادق و نوشته‌های روی
موشک‌ها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم مراحل آماده‌سازی عملیات وعده صادق و نوشته‌های روی
موشک‌ها
تصاویر کمتر دیده شده از قرائت دعای توسل قبل از عملیات تا نوشتن نام شهدای اخیر سفارت ایران در دمشق روی موشکهایی که به سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی اصابت کرد در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر فیلم مراحل آماده‌سازی عملیات وعده صادق و نوشته‌های روی
موشک‌ها
راضی بوده باشید.

فیلم مراحل آماده‌سازی عملیات وعده صادق و نوشته‌های روی
موشک‌ها  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۱:۳۸