فیلم لحظه انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌های سوخو۲۴ و
اف۴

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم لحظه انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌های سوخو۲۴ و
اف۴
جنگنده بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو۲۴ و اف۴ نیروی هوایی ارتش در حمله شبانه با استفاده از اصل غافلگیری، رادارهای زمینی نیروهای نارنجی (نیروهای تعبیه شده در نقش دشمن) را مورد هدف قرار دادند. امیدوارم از خبر فیلم لحظه انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌های سوخو۲۴ و
اف۴
راضی بوده باشید.

فیلم لحظه انهدام اهداف زمینی توسط جنگنده‌های سوخو۲۴ و
اف۴  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۴ ۰۲:۳۹:۱۹