فیلم شکست عملیات آزاد سازی یک نظامی اسیر صهیونیست

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم شکست عملیات آزاد سازی یک نظامی اسیر صهیونیست شاخه نظامی حماس فیلم به شکست کشاندن عملیات آزاد سازی یک نظامی اسیر صهیونیست در نوار غزه و به غنیمت گرفتن سلاح و ادوات ارتباطی کوماندوهای صهیونیستی و کشته شدن اسیر را منتشر کرد. امیدوارم از خبر فیلم شکست عملیات آزاد سازی یک نظامی اسیر صهیونیست راضی بوده باشید.

فیلم شکست عملیات آزاد سازی یک نظامی اسیر صهیونیست  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۹ ۰۲:۴۲:۵۱