فیلم درگیری رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در شرق قدس
اشغالی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم درگیری رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در شرق قدس
اشغالی
رسانه‌های عربی گزارش دادند جوانان فلسطینی و رزمندگان مقاومت در شهر «الطور» واقع در شرق قدس اشغالی با اشغالگران تروریست که به این منطقه یورش آورده‌اند، به‌صورت مسلحانه درگیر شدند. امیدوارم از خبر فیلم درگیری رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در شرق قدس
اشغالی
راضی بوده باشید.

فیلم درگیری رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیست در شرق قدس
اشغالی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۲ ۰۲:۴۰:۰۱