فیلمی از نوحه خوانی با گویش لری عزاداران چهارمحال و
بختیاری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلمی از نوحه خوانی با گویش لری عزاداران چهارمحال و
بختیاری
سوالات شرعی و احکام – هیأت خبرنگار: عزاداران چهارمحال و بختیاری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام نوحه خوانی کردند.
این مجلس با گویش لری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. امیدوارم از خبر فیلمی از نوحه خوانی با گویش لری عزاداران چهارمحال و
بختیاری
راضی بوده باشید.

فیلمی از نوحه خوانی با گویش لری عزاداران چهارمحال و
بختیاری  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۸ ۰۲:۴۱:۱۹