فیلمی از سامانه موشکی هدایت شونده ثارالله مقاومت
لبنان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلمی از سامانه موشکی هدایت شونده ثارالله مقاومت
لبنان
شبکه المنار برای نخستین بار تصاویری از سامانه موشکی هدایت شونده «ثار الله» در قالب تمرینات نظامی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان منتشر می کند. امیدوارم از خبر فیلمی از سامانه موشکی هدایت شونده ثارالله مقاومت
لبنان
راضی بوده باشید.

فیلمی از سامانه موشکی هدایت شونده ثارالله مقاومت
لبنان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۲ ۰۲:۳۹:۳۸