فعالیت ۱۱۶ دستگاه کمباین بومی برای برداشت گندم از مزارع
کرمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فعالیت ۱۱۶ دستگاه کمباین بومی برای برداشت گندم از مزارع
کرمان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی خوارزمی در این رابطه به رسانه‌ها گفت: با پیشرفت عملیات برداشت در سطح مزارع و افزوده شدن ۷۰ کمباین مهاجر، تعداد کمباین‌های برداشت گندم به ۱۸۶ دستگاه رسید.
وی افزود: عملیات نظارت بر برداشت و معاینه فنی کمباین‌ها بر عهده ناظرین کمیته برداشت و کارشناسان ستادی و کمیته برداشت شهرستان‌ها است.
رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در راستای برداشت محصول گندم، عملیات نظارت بر برداشت و معاینه فنی کمباین‌ها با هدف کاهش درصد ریزش محصول توسط ۳۲ اکیپ ناظر برداشت و کمیته فنی ستاد شهرستانی در حال انجام است. امیدوارم از خبر فعالیت ۱۱۶ دستگاه کمباین بومی برای برداشت گندم از مزارع
کرمان
راضی بوده باشید.

فعالیت ۱۱۶ دستگاه کمباین بومی برای برداشت گندم از مزارع
کرمان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۳ ۲۳:۲۴:۳۰