فعالیت کسبه در استان سمنان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فعالیت کسبه در استان سمنان به گزارش خبرنگار سایت احکام، کسبه و مغازه داران استان سمنان همزمان با شامگاه دوشنبه به روال کاری خود ادامه دادند تا بار دیگر نشان دهند که یک «نه بزرگ» پاسخ شأن به معاندان و بدخواهان این ملت و نظام هستند. امیدوارم از خبر فعالیت کسبه در استان سمنان راضی بوده باشید.

فعالیت کسبه در استان سمنان  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۶ ۰۲:۳۷:۴۹