فعالیت آموزشی مدارس اردبیل روز شنبه مجازی شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فعالیت آموزشی مدارس اردبیل روز شنبه مجازی شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، فعالیت آموزش مدارس به دلیل تندباد شدید در اردبیل، سرعین، نیر، نمین، هیر و گرمی دوره‌های پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری شد.
همچنین کلیه مدارس استثنایی به صورت غیر حضوری بوده و از طریق شبکه آموزشی «شاد» انجام خواهد شد. امیدوارم از خبر فعالیت آموزشی مدارس اردبیل روز شنبه مجازی شد راضی بوده باشید.

فعالیت آموزشی مدارس اردبیل روز شنبه مجازی شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۳ ۰۲:۴۰:۳۲