فعالان معادن استان بوشهر توجه بیشتری هب مسائل ایمنی داشته
باشند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فعالان معادن استان بوشهر توجه بیشتری هب مسائل ایمنی داشته
باشند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، عبدالنبی سهولی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش معدن، ایمنی محیط و مطمئن شدن از سلامتی محیط کار کارگران است که مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن باید به طور مستمر نسبت به رعایت اصول مربوطه اقدام کنند.
رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی در واحدهای معدنی تصریح کرد: فرهنگ ایمنی برای معدن کاران باعث می‌شود هیچ گونه حادثه قابل توجهی رخ ندهد و بازدید از نقاط حادثه خیز و نقاطی که از نظر ایمنی مغایرت دارد شناسایی شود و معدن دار باید آرامش‌کافی برای انجام فعالیت معدنی داشته باشد و بدون دغدغه کار خود را انجام دهد.
وی در ادامه بیان کرد: در قانون معادن هر معدن باید مسئول فنی برای اجرای فعالیت معدنی مربوطه داشته باشد و اجرا نکردن آن خلاف قانون بوده و بخش نظارت بر فعالیت‌های معدن کاری در کنار مسئولان فنی است تا تمامی اصول و قوانین فنی و ایمنی رعایت و از حادثه‌ها و مخاطرات معدنی جلوگیری شود. امیدوارم از خبر فعالان معادن استان بوشهر توجه بیشتری هب مسائل ایمنی داشته
باشند
راضی بوده باشید.

فعالان معادن استان بوشهر توجه بیشتری هب مسائل ایمنی داشته
باشند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۰ ۰۲:۳۹:۱۵