فضای سبز کرج دچار بی‌توجهی و عدم نظارت دقیق شده است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فضای سبز کرج دچار بی‌توجهی و عدم نظارت دقیق شده است به گزارش خبرنگار سایت احکام، سیدمرتضی اعتصامی شامگاه یکشنبه در نطق پیش از دستور یکصد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به مسئله نگاه توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مسائل مربوطه به نگهداشت و حفظ فضای سبز انتقاد و اظهار کرد: متأسفانه چه از لحاظ اجرایی و چه از نظر آماری مشاهدات، بیان کننده این موضوع هست که متأسفانه در ساختار سازمان سیما و منظر این نوع نگاه نهادینه شده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: در این راستا طی مراجعات مردمی و دریافت گزارش‌های مصور از سمت مردم نکاتی که در این خصوص قابل تأمل است جهت استحضار به سمع و نظر مردم می‌رسد.
اعتصامی تصریح کرد:،علی رغم اینکه هر سال مبالغ قابل توجه میلیاردی در بودجه صرف نگهداشت ابنیه و فضای سبز عمومی می‌شود متأسفانه بسیاری از محیط‌های سازمان موصوف دارای وضعیت مقبولی نمی‌باشد، به نحوی که حتی مسائل زیر ساختی به مانند شبکه‌های آبیاری که مهمترین رکن حفظ این فضاها می‌باشد وضعیت مطلوبی ندارد.
وی افزود: به گواه تصاویر موجود فضای سبز شهر کرج دچار بی توجهی شدید و عدم نظارت دقیق شده است.
اعتصامی یادآور شد: عدم توجه کافی به خطرات احتمالی در پارک‌ها به جهت استاندارد نبودن فضاهای عمومی در تصاویر گرفته شده مشهود است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: در سال گذشته بارها متذکر شدیم که یک پروتکل کاشت و هرس و آبیاری متناسب با نوع فضای سبز تدوین گردد که متأسفانه هنوز این امر محقق نگردیده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه در آینده به مبحث بیلان کاری و بحث قراردادهای فضای سبز خواهیم پرداخت گفت: خواسته اعضای شورای اسلامی شهر کرج به عنوان نمایندگان مردم چیزی جز زیبایی و طراوت و شادابی محیط شهری با حفظ فضای سبز نبوده و نیست. امیدوارم از خبر فضای سبز کرج دچار بی‌توجهی و عدم نظارت دقیق شده است راضی بوده باشید.

فضای سبز کرج دچار بی‌توجهی و عدم نظارت دقیق شده است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۲ ۰۲:۴۰:۴۶