فریب نوجوانان زنجانی توسط رسانه های معاند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فریب نوجوانان زنجانی توسط رسانه های معاند به گزارش خبرنگار سایت احکام، اعترافات دو نفر از نوجوانان دستگیر شده توسط سازمان اطلاعات سپاه استان زنجان که قصد حمله به ماموران امنیتی و انتظامی استان را داشتند نشان دهنده تاثیرپذیری آنها از شبکه های مجازی و صحبت های رسانه های معاند است. امیدوارم از خبر فریب نوجوانان زنجانی توسط رسانه های معاند راضی بوده باشید.

فریب نوجوانان زنجانی توسط رسانه های معاند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۰۱ ۰۲:۴۳:۳۳