فریادهای یک معترض آمریکایی قبل از سخنرانی هیلاری
کلینتون

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فریادهای یک معترض آمریکایی قبل از سخنرانی هیلاری
کلینتون
در این تصاویر فرد معترض به جنایات آمریکا در سوریه، عراق، لیبی، یمن و فلسطین در دوره مسئولیت کلینتون اشاره دارد و او را جنایتکار جنگی می‌خواند. امیدوارم از خبر فریادهای یک معترض آمریکایی قبل از سخنرانی هیلاری
کلینتون
راضی بوده باشید.

فریادهای یک معترض آمریکایی قبل از سخنرانی هیلاری
کلینتون  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۰ ۰۲:۳۷:۲۶