فرمانده ارتش از پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری قم
بازدیدکرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فرمانده ارتش از پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری قم
بازدیدکرد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، عصر دوشنبه با حضور در پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری واقع در کوشکی نصرت، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های آموزشی خلبانان جنگنده، پهپاد و گروه نگهداری هواپیماهای آموزشی قرار گرفت.
امیر سرتیپ واحدی فرمانده نیروی هوایی نیز امیر موسوی را در این بازدید همراهی کرد.
امیر موسوی فرمانده کل ارتش در ادامه بازدید خود با حضور در قرارگاه سربازی، ضمن ارزیابی توان روزمی و عملیاتی این پایگاه، چگونگی اجرای طرح هر پادگان یک دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داد.
دیدار چهره به چهره با فرماندهان، خلبانان، اساتید و کارکنان فنی و برگزاری مراسم سولو خلبانان جوان از حمله برنامه‌های فرمانده کل ارتش بود.
مراسم سولو، اولین پرواز دانش آموختگان رشته خلبانی بدون حضور استاد در هواپیما است که بعد از طی مراحل آموزش تئوری و عملی انجام می‌شود. امیدوارم از خبر فرمانده ارتش از پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری قم
بازدیدکرد
راضی بوده باشید.

فرمانده ارتش از پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری قم
بازدیدکرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۰ ۰۲:۳۸:۱۳