فرمانداری نگاه مثبتی به مصوبات شورا داشته باشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فرمانداری نگاه مثبتی به مصوبات شورا داشته باشد به گزارش خبرنگار سایت احکام محسن حق شناس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اظهار نظر فرمانداری در رابطه با اشتباه در تقسیم بندی کمیسیون‌های شورای شهر اظهار کرد: ورود فرمانداری به تعداد کمیسیون‌های شورا دخالت فرمانداری در امور شورا محسوب می‌شود.
وی افزود: ایراد فرمانداری به تعداد کمیسیون‌ها منطقی نیست و انتظار می‌رفت فرماندار با توجه شناختی که از کار شورا دارد نگاه مثبت‌تری داشته باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: این کار در عملکرد شورای شهر گره ایجاد خواهد کرد و در ادامه فرایندها با مشکل روبرو خواهیم شد.
فرمانداری جای شورا اظهار نظر نکند
مهدی مهدیخانی نیز در این جلسه با بیان اینکه فرمانداری تنها باید در دو موضوع اظهار نظر کند، بیان کرد: بررسی مصوبات در محدوده اختیارات شورای شهر و تطبیق مصوبات با آئین نامه در محدوده بررسی فرمانداری و کمیسیون تطبیق است.
وی تاکید کرد: آنچه امروز فرمانداری انجام می‌دهد نظر دادن به جای شورای اسلامی شهر است.
این عضو شورای شهر در پایان یادآور شد: اعضای کمیسیون تطبیق فرمانداری نباید خود را جای اعضای شورای شهر دانسته و به جای اعضای شورای شهر تصمیم بگیرند. امیدوارم از خبر فرمانداری نگاه مثبتی به مصوبات شورا داشته باشد راضی بوده باشید.

فرمانداری نگاه مثبتی به مصوبات شورا داشته باشد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۱ ۰۲:۳۸:۲۹