فایل صوتی نشست محرمانه ژنرال  پترائوس با فرماندهان
نظامی اسراییل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فایل صوتی نشست محرمانه ژنرال  پترائوس با فرماندهان
نظامی اسراییل
سوالات شرعی و احکام به فایل صوتی محرمانه حاوی گفت‌وگوی فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک جلسه مشورتی درباره جنگ غزه دست یافته است که در این فیلم جزییات آن را مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر فایل صوتی نشست محرمانه ژنرال  پترائوس با فرماندهان
نظامی اسراییل
راضی بوده باشید.

فایل صوتی نشست محرمانه ژنرال  پترائوس با فرماندهان
نظامی اسراییل  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۴ ۰۲:۳۸:۵۰