عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد امیدوارم از خبر عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد راضی بوده باشید.

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۵ ۰۲:۳۸:۴۵