علت۲۸درصدتصادفات کردستان عدم توانایی راننده درکنترل وسیله
نقلیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر علت۲۸درصدتصادفات کردستان عدم توانایی راننده درکنترل وسیله
نقلیه
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سرهنگ عیسی گوهری شامگاه شنبه به خبرنگاران استان اعلام کرد: بیشترین علت تامه تصادفات استان در ایام طرح نوروزی عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در اولویت اول با ۲۸ درصد به خود اختصاص داده است.وی افزود: در اولویت دوم عدم توجه به جلو با ۲۴ درصد و تجاوز و انحراف به چپ در اولویت سوم ۱۳ درصد را به خود اختصاص داده است.رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی استان کردستان به شهروندان و مسافران نوروزی توصیه کرد: شهروندان با توجه به سفرهای نوروزی و شلوغی محورها با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند. امیدوارم از خبر علت۲۸درصدتصادفات کردستان عدم توانایی راننده درکنترل وسیله
نقلیه
راضی بوده باشید.

علت۲۸درصدتصادفات کردستان عدم توانایی راننده درکنترل وسیله
نقلیه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۴ ۰۲:۳۹:۱۱