عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با
آفریقا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با
آفریقا
به گزارش سوالات شرعی و احکام، جمشید پرویزی، سفیر جدید کشورمان در گینه کوناکری، در آستانه عزیمت به محل مأموریت با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو کرد.
سفیر جدید کشورمان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از حوزه مأموریت خود، طرح‌ها و برنامه‌های کاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سه سال آینده را ارائه کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان هم با اشاره به روند رو به توسعه روابط با کشورهای آفریقایی، بر عزم دولت سیزدهم برای گسترش هرچه بیشتر همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با این قاره تاکید کرد.
جمشید پرویزی ریاست اداره کمیسیون‌های مشترک و دیپلماسی کنسولی و ریاست گروه مطالعات کنسولی ومهاجرتی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه را در کارنامه دارد. امیدوارم از خبر عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با
آفریقا
راضی بوده باشید.

عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با
آفریقا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۹:۴۷