عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از توانیر پس از این بازدید در نشست هیأت عالیرتبه صنعت برق ایران با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بورس انرژی ترکیه، مصطفی رجبی مشهدی بر عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه تاکید کرد و از آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاران ترکیه در صنعت برق ایران به ویژه در بخش انرژی‌های تجدید پذیر خبر داد.
در این دیدار مدیرعامل بورس انرژی ترکیه (شرکت epias) نیز بر تقویت همکاریهای دو کشور در زمینه بازارهای مالی برق تاکید کرد .
همچنین مدیر توسعه استراتژی و مدیر عملیات بورس برق ترکیه در این نشست ضمن ارائه ساختار و شیوه معاملات برق در بورس انرژی ترکیه، به معرفی برنامه‌های آتی در توسعه تجارت برق و متنوع کردن سبد انرژی در افق ٢٠٣٥ با تاکید بر نیروگاههای تجدید پذیر پرداختند. امیدوارم از خبر عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه راضی بوده باشید.

عزم ایران برای توسعه تجارت برق با ترکیه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۶ ۰۲:۴۱:۱۲