عزاداری تاسوعای حسینی در حرم آقا سیدحسن آستانه
اشرفیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عزاداری تاسوعای حسینی در حرم آقا سیدحسن آستانه
اشرفیه
به گزارش خبرنگار سایت احکام، همزمان با دهه محرم و ایام حزن و اندوه آل الله، مراسم سوگواری و عزاداری تاسوعای حسینی در حرم آقا سیدحسن (ع) آستانه اشرفیه برگزار شد. امیدوارم از خبر عزاداری تاسوعای حسینی در حرم آقا سیدحسن آستانه
اشرفیه
راضی بوده باشید.

عزاداری تاسوعای حسینی در حرم آقا سیدحسن آستانه
اشرفیه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۸ ۰۲:۴۳:۱۲