عرض ارادت مهران غفوریان به امام رضا(ع) در نشست فیلم آبی
روشن

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عرض ارادت مهران غفوریان به امام رضا(ع) در نشست فیلم آبی
روشن
سایت احکامان غفوریان در نشست خبری فیلم آبی روشن گفت: امام رضا (ع) بین هیچکس تفاوت نمی‌گذارد و به دل آدم‌ها نگاه می‌کند. امکان ندارد که ما دلمان بشکند و از امامی چیزی بخواهیم و به ما ندهد. امیدوارم از خبر عرض ارادت مهران غفوریان به امام رضا(ع) در نشست فیلم آبی
روشن
راضی بوده باشید.

عرض ارادت مهران غفوریان به امام رضا(ع) در نشست فیلم آبی
روشن  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۹ ۰۲:۳۹:۳۵