عرضه گوشت قرمز در استان همدان ادامه دارد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عرضه گوشت قرمز در استان همدان ادامه دارد سید مجتبی حسینی در گفتگو باخبرنگار سایت احکام بیان کرد: باتوجه به اینکه گوشت گرم قرمز در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته ومتناسب با توزیعی که وزارت جهاد به منظور تنظیم بازار که در تهران انجام داده است، قیمت در تهران و فروشگاه‌ها تعدیل شد ودر استان همدان باتوجه به فاصله نزدیکی که با تهران دارد ما تلاش کردیم استان همدان ازاین قضیه مرتفع شود.
وی یادآورشد: به رقم تمام تلاش‌های که انجام شد این اتفاق نیفتاده بود وباتوجه به تاکید استاندار درجلسه تنظیم بازار به مسئولین مربوطه، جهاد کشاورزی وپشتیبانی امور دام مبنی بر تلاش مضاعف برای عرضه گوشت قرمز گرم دولتی این امر انجام گرفت.
معاون اقتصادی استانداری همدان افزود:با پیگیری‌های انجام شده دومرحله گوشت قرمز وارد استان شد و با قیمت مصوب توزیع انجام گرفت وانتظار می‌رود قیمت مصوب بر قیمت بازار آزاد گوشت تأثیر خود را وارد کند.
حسینی درادامه بابیان اینکه باتوجه به همکاری جهاد کشاورزی گوشت گوساله نر بدون استخوان باقیمت ۴۵۵ هزار تومان بصورت بسته بندی یک کیلویی عرضه شده است خاطرنشان کرد: تفاوت بسیار زیادی این نرخ با نرخ بازار آزاد دارد و دربخشهای مختلف هم این تفاوت وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: قطعاً درحال پیگیری هستیم طی روزهای آینده گوشت گوسفندی هم وارد استان همدان شود واختلاف بالایی را دراین مورد نسبت به بازار خواهیم داشت.
معاون اقتصادی استانداری همدان تشریح کرد: این موضوع بصورت مستمر و فراگیر ادامه خواهد یافت وانتظار داریم نگرانی بین مردم ازبین برود و ما متناسب با نیاز استان بصورت پلکانی تقاضا را افزایش خواهیم داد وحتما تا برطرف شدن کل نیاز استان این روند ادامه دارد.
حسینی درپایان گفت: نیاز شهرستانها با تفکیک انجام شده است وبا مراجعه به فروشگاه‌های زنجیری بانرخ مصوب می‌توانند گوشت را تهیه کنند وبا اتمام گوشت در فروشگاه‌ها سفارش جدید را خواهیم داشت تا موجودی استان به صفر نرسد. امیدوارم از خبر عرضه گوشت قرمز در استان همدان ادامه دارد راضی بوده باشید.

عرضه گوشت قرمز در استان همدان ادامه دارد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۶ ۰۲:۴۰:۴۸