طلای ناب جهانی بر گردن میرمصطفی جوادی وزنه‌بردار
ایرانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر طلای ناب جهانی بر گردن میرمصطفی جوادی وزنه‌بردار
ایرانی
در مسابقات جهانی وزنه‌برداری که در عربستان درحال برگزاری است، میرمصطفی جوادی وزنه‌بردار وزن ۸۹ کیلوگرم ایران با مهار وزنۀ ۲۱۵ کیلویی طلای دو ضرب و مجموع را از آن خود کرد. امیدوارم از خبر طلای ناب جهانی بر گردن میرمصطفی جوادی وزنه‌بردار
ایرانی
راضی بوده باشید.

طلای ناب جهانی بر گردن میرمصطفی جوادی وزنه‌بردار
ایرانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۸:۰۲