طرح جامع مهندسی فرهنگی در دستور کار شهرداری بوشهر قرار
گیرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر طرح جامع مهندسی فرهنگی در دستور کار شهرداری بوشهر قرار
گیرد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، شهناز پولادی سه شنبه شب در نشست اعضای شورا با اهالی کوی خواجه‌ها و دردمندی برای اهالی در خصوص فضای پارک‌ها و اماکن تفریحی گفت: حفظ و صیانت اخلاقی محیط‌هایی که در تملک شهرداری است بر عهده شهرداری است.
وی افزود: شهرداری در کنار متولیان فرهنگی استان، باید مهندسی فرهنگی خوبی در زمینه احیا ارزش‌های اخلاقی مرتبط با صیانت اجتماعی داشته باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر خواستار تدوین طرح جامع مهندسی فرهنگی با بهره مندی از نخبگان فرهنگی در کنار سایر وظایف شهرداری شد. امیدوارم از خبر طرح جامع مهندسی فرهنگی در دستور کار شهرداری بوشهر قرار
گیرد
راضی بوده باشید.

طرح جامع مهندسی فرهنگی در دستور کار شهرداری بوشهر قرار
گیرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۳ ۰۲:۴۳:۱۲