ضیافت افطاری گروه جهادی شهید «یعقوب پرناک» در آستانه
اشرفیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ضیافت افطاری گروه جهادی شهید «یعقوب پرناک» در آستانه
اشرفیه
آستانه اشرفیه- در این ویدیو ضیافت افطاری ساده خیابانی به همت گروه جهادی شهید «یعقوب پرناک» در حرم سلطان سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه را مشاهده می کنید. امیدوارم از خبر ضیافت افطاری گروه جهادی شهید «یعقوب پرناک» در آستانه
اشرفیه
راضی بوده باشید.

ضیافت افطاری گروه جهادی شهید «یعقوب پرناک» در آستانه
اشرفیه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۸ ۰۲:۴۰:۰۶