ضعف‌های صادرات یزد به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها باید رفع
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ضعف‌های صادرات یزد به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها باید رفع
شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سایت احکامان فاطمی، روز شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان یزد اظهار داشت: در مورد حضور هیأت‌های تجاری در نمایشگاه‌ها باید به کمیت و کیفیت حضور شرکت‌ها توجه شود ضمن اینکه بخش‌های خصوصی نیز باید بدانند که برای توسعه صادرات محصولات خود نیازمند حضور در نمایشگاه‌های متعدد بین‌المللی هستند.
وی عنوان کرد: حمایت‌های دولتی در زمینه حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین المللی باید هدفمند شود و به سمت شرکت‌های نوپا در بخش‌هایی مانند گردشگری و دانش‌بنیان هدایت شود؛ زیرا شرکت‌های بزرگ نیازمند حمایت‌های اندک ارگان‌های دولتی نیستند.
فاطمی ادامه داد: حمایت‌های دولتی باید به سمت شرکت‌های توانمندی حرکت کند که توانایی‌های بسیار برای عرضه دارند؛ اما توان مالی قوی برای حضور در چنین نمایشگاه‌هایی را ندارند.
استاندار یزد تاکید کرد: استان یزد در زمینه صادرات موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته است؛ اما ضعف‌هایی نیز دارد که باید برطرف شود، برخی ضعف‌ها مربوط به زیرساخت‌ها، نحوه مدیریت‌ها و عدم آموزش است که باید در این زمینه نیز ضعف‌ها را برطرف کنیم. امیدوارم از خبر ضعف‌های صادرات یزد به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها باید رفع
شود
راضی بوده باشید.

ضعف‌های صادرات یزد به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها باید رفع
شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۲ ۰۲:۳۹:۳۴