ضرورت آزادسازی زمین های ارتش/ دستگاهها به تعهدات خود عمل
کنند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ضرورت آزادسازی زمین های ارتش/ دستگاهها به تعهدات خود عمل
کنند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، توحید علی نژاداصل در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص زمین‌های ارتش گفت: معیار مُرّ قانون است: تمامی دستگاه‌ها برابر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی باید عمل کنند.
وی افزود: در خصوص قدرالسهم شهرداری قبل از تصویب شورای شهر هیچ ارگان یا نهادی برابر قانون حق تصمیم گیری ندارد.
عضو هیئت رئیسه و دبیر اول شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: ارتش واحدهای باقیمانده خود را در حد غربی خیابان ارتش و در مجاورت قرارگاه منطقه‌ای و داخل قدرالسهم خود می‌تواند مستقر کند.
علی نژاداصل تصریح کرد: در خصوص املاک قولنامه ای برابر صورت جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تمامی دستگاه‌ها باید به تعهدات عمل کنند.
وی ادامه داد: مسئولین در نظام اسلامی باید از ظرفیت قوانین برای حل مشکلات مردم استفاده نمایند نه آنکه از قانون برای سد حل مشکلات بهره گیری شود. امیدوارم از خبر ضرورت آزادسازی زمین های ارتش/ دستگاهها به تعهدات خود عمل
کنند
راضی بوده باشید.

ضرورت آزادسازی زمین های ارتش/ دستگاهها به تعهدات خود عمل
کنند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۳ ۰۲:۴۰:۳۳